Menu

Abonementu lietošana

1. Ieslēdzam "Class packages" opciju "Team settings" lapā.

 

 

2. Izveidojam abonementus

 

Nākamajā solī izveidojam abonementus, ko lietotāji varēs iegādāties.

 

To var izdarīt pie Calendars > Class packages > New class package type,

 

Turpat var ari labot esošos abonementus.

 

 

3. Pievienojam abonementu lietotājam

 

Kad lietotājs iegādājas abonementu, maksājot uz vietas - reģistrējam pirkumu.

 

Customers -> Classpack purchases -> New classpack purchase

 

 

Izvēloties definēto abonementu, automātiski tiek aizpildīti bāzes parametri (dienu skaits, apmeklējumu skaits), tos iespējams arī individuāli manīt katram abonementu pirkumam.

 

Abonementu sarakstā iespējams mainīt abonementu parametrus, kā arī redzēt cik dienas un apmeklējumi ir izlietotit, kā arī izmaiņu vēsturi.

 

5. Nodarbības rezervēšana un atcelšana, izmantojot abonementu

 

Rezervējot un atceļot nodarbības administrācijas daļā, pie apmaksas veidiem automātiski parādās klienta aktīvie abonementi.

 

 

Rezervēšanas brīdī automātiski abonementam tiek pieskaitīts viens apmeklējums.

 

Ja rezervēšana tiek atcelta - apmeklējums tiek automātiski dzēsts no abonementa apmeklējumiem.

 

Apmaksas veidu nav iespējams mainīt, tādā gadījumā ir jāatceļ esošā rezervācija un jaizveido jauna ar citu apmaksas veidu.

 

6. Abonementu izmantošana lietotājiem aplikācijas publiskajā daļā.

 

 

Klientam pie apmaksas veida izvēles automātiski tiks rādīti aktīvie abonementi uz nodarbības sākuma dienu. Pēc rezervēšanas abonementam automātiski tiks reģistrēts apmeklējums.

 

Ja rezervācijas apmaksas tips ir abonements, pēc atcelšanas abonementa apmeklējumu skaits tiek automātiski samazināts. Sadaļā "Manas rezervācijas" klients ar arī redzēt rezervāciju apmaksas tipus.

 

 

Sadaļā "Mani abonementi" klientam iespējams apskatīt abonementus, kā arī dienu un apmeklējumu izmantošanu.