Menu

Nodarbības maksimālais rezervāciju skaits

Gadījumos, kad nodarbībai ir cilvēku skaita ierobežojumi, iespējams uzlikt maksimālo rezervāciju skaitu.

 

1. Izvēlētajai klasei nepieciešams atzīmēt maksimālo rezervāciju skait.

Ja izvēlēts "0" - rezervāciju skaits netiek ierobežots.

 

 

Pie šādiem uzstādījumiem klasei būs ierobežojums 12 rezervācijas. Tiklīdz sasniegts rezervāciju limits, rezervācijas no publiskā kalendāra vairs nav veicamas. Nepieciešamības gadījumā administrators var pievienot papildus rezervācijas administrēšanas vidē.

 

Administrēšanas kalendārā veikto rezervāciju skaits un limits tiek atspoguļoti sekojoši:

 

 

2. Maksimālā un brīvo vietu skaita parādīšana klientu kalendārā

 

Kalendāra uzstādījumos var ieslēgt sekojošas informācijas rādīšanu klientu kalendārā:

 

Show available seats in public calendar - rādīt nodarbības brīvās (pieejamās) vietas klientu kalendārā.

Show max seats in public calendar - rādīt nodarbības maksimālo vietu skaitu klientu kalendārā.

 

Iespējams ieslēgt arī tikai vienu no šiem parametriem.

 

Maksimālais un brīvo vietu skaits klientu kalendārā tiek atpoguļots sekojoši.