Menu

Rezervāciju komentāra lauks

1. Komentāra lauka ieslēgšana administrācijas panelī

Komentāra lauku var ieslēgt katrai klasei atsevišķi klases iestatījumos.

 

 

2. Publiskais kalendārs

Publiskajā daļā komentāra lauks izskatās sekojoši.

 

 

3. Komentāra apskatīšana administrācijas panelī.

Klienta rezervācijas komentāru var apskatīt rezervāciju sarakstā un rezervācijas skatā.