Menu

Rezervēšanas datu eksports

 

Rezervēšanas datus var eksportēt sadaļā "Export". Uz doto brīdī eksporta dati pieejami Excel (XLSXL) un CSV formātos.

 

Parametri

 

Start date - pārskata perioda sākuma datums (rezervēšanas veikšanas laiks)

 

End date - pārskata perioda beigu datums (rezervēšanas veikšanas laiks)

 

Calendar - kalendārs

 

Class - atlase pēc klases. Ja tiek izvēlēts "All classes", pārskatā tiks iekļauti dati no visām kalendāra klasēm.

 

Reservation status - atlase pēc rezervācjas statusa. Ja tiek izvēlēts "All reservations" , pārskatā tiks iekļauti dati par rezervācijām ar visiem statusiem.